HSW S.A. - firma z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, w związku z rozwojem poszukuje do swoich struktur osoby na stanowisko:

ASYSTENT / ASYSTENTKA BIURA

Miejsce pracy: Stalowa Wola
Nr ref. DR/ 09/2017

Celem istnienia stanowiska jest zapewnienie ciągłości procesów administracyjnych i koordynacja prac Biura zgodnie ze strategią organizacji.

Zakres obowiązków

 • Bieżąca kompleksowa obsługa sekretariatu pod względem administracyjnym.
 • Koordynacja pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład wybranego pionu.
 • Dbanie o sprawny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi organizacji, pracownikami, a przełożonym pionu.
 • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, workflow.
 • Bieżąca obsługa poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie do systemu.
 • Znajomość i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i innych obowiązujących w Firmie.
 • Wsparcie dyrektora w obszarze organizacji wyjazdów służbowych i spotkań.
 • Prowadzenie terminarza spotkań, koordynacja i dbałość o terminowość.
 • Obsługa organizacyjna gości i zebrań zgodnie z obowiązującymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi.
 • Zaopatrywanie w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe.
 • Prowadzenie spraw związanych z posiadaniem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych dla danego pionu.
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Obsługa urządzeń biurowych – telefon, komputer, fax, kopiarka.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i wykonywanym rodzajem pracy.
 • Bieżące raportowanie bezpośredniemu przełożonemu postępów prac oraz ewentualnych zagrożeń / opóźnień.

Wymagania / Oczekiwania

 • Wykształcenie kierunkowe - wyższe – administracja, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
 • Min. 1 rok doświadczenia w obszarze obsługi sekretariatu / biura.
 • Praktyczna znajomość narzędzi pakietu MS Office, zwłaszcza EXCEL.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Kultura osobista i umiejętność współpracy z klientem.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Współpraca zespołowa.
 • Samodzielność, sumienność, dokładność.
 • Dyskrecja.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu i w procesie zmiany.

Mile widziana

 • Praktyczna znajomość systemów klasy ERP.

Oferujemy

 • Samodzielne stanowisko i możliwość rozwoju we wskazanym obszarze;
 • Pracę w firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w ramach umowy o pracę;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w różnorodnych zespołach pracowniczych.
 • Udział w ciekawych projektach i wdrożeniach,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń oraz udział w konferencjach branżowych,
 • Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych na kierunkach związanych wykonywaną w Firmie pracą,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ( CV + list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@hsw.pl z dopiskiem w temacie wiadomości odpowiedniego nr referencyjnego DR/09/2017 lub też tradycyjnie na adres:

Biuro Zasobów Ludzkich
Huta Stalowa Wola S.A.
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola, Polska


Prosimy dopisanie następującej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).